BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект № BG16RFOP002-2.083-0319“ ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

Главна цел: Повишаване на капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучера: СОФИЯ КОННЕКТ ЕАД

Ваучер Тип 2, Група 3 „Ваучери за ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите“.

Обща стойност на ваучера: 20 000 лв., от които 17 000лв. Европейско финансиране и 3 000 лв. национално финансиране

Начало: 24.11.2020г.
Край: 24.01.2021г.

Support calls

Supervised operation by highly skilled network and system engineers.

Tel.: +359 242 00300


Working Hours:

*24 hours a day *7 days a week